მამაკაცის უნაყოფობა

Y ქრომოსომის მიკროდელეცია და  მამაკაცის უნაყოფობა  მამაკაცის უნაყოფობის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი Y ქრომოსომის მიკროდელეციაა. მამაკაცს გენეტიკურად ორი სასქესო ქრომოსომა აქვს: ერთი X და ერთი —Y. Y ქრომოსომა სამ რეგიონადაა დაყოფილი: ფსევდოაუტოსომურად (PAR1 და PAR2), ჰეტეროქრომატინულად (სტრუქტურულ) და ეუქრომატინულად (ინფორმაციულ). მათ შორის ბოლო ორი MSY-ში, ანუ მამაკაცის არარეკომბინანტულ (სპეციფიკურ) რეგიონში ერთიანდება. ფსევდოაუტოსომური რეგიონები Y ქრომოსომის დაახლოებით...